Esimene on-line arvestus 29.04.2020

Eriolukord vabariigis jätkub, kuid meie õpilased tavapäraselt valmistuvad arvestusteks ette ja sooritavad erialaseid arvestusi.