Austatud lastevanemad!


1.
Narva linnapea käskkirja alusel ei võeta õppetasu Narva Muusikakoolis eriolukorra perioodi eest
(16.03.2020-31.05.2020).
Varem makstud õppetasu tehtud ümberarvestus.


2.
Tagasimakse taotlemiseks kasutage enammakse tagastamise vormi. Palun täitke vorm, allkirjastage
digitaalselt ja saatke kooli e-posti aadressile:
26.Juuli 9 – sekretar.nkkl@gmail.com
Karja 3 – marina.krasavina@narva.ee
3.
Võimaliku tagastamise summa täpsustage telefoni teel:
26.Juuli 9 tel.35 922 99
Karja 3 tel.35 926 91


4.

Tagastamatu õppemaks kantakse järgmisesse õppeaastasse (2020. a septembrist) ettemaksena
edaspidiste õpingute eest!!!