Жюри

Aarne Saluveer lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise ja muusikapedagoogika erialal 1982.aastal Ants Söödi juhendamisel ning on ennast täiendatud mitmetel rahvusvahelistel kursustel, s.h. Mozarteumis Salzburgis. 2006-2016 oli Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor.

Ühiskondlik tegevus: Eesti Muusikaõpetajate Liidu asutajaliige, esimene esimees Eesti Kooriühingu 2000-2012, Europa Cantat juhatuse liige ja muusikanõunik, Eesti Muusikanõukogu ja Maailma Koorimängude ning Koorimuusika Föderatsiooni (IFCM) juhatuse liige.

Aarne Saluveer on olnud kuninganna Elizabeth II ja Jaapani keisripaari auks korraldatud kontsertide kunstiline juht ning Eesti Vabariigi 89.aastapäeva muusikaprogrammi kunstiline juht.

Olulisel kohal eesti muusika tutvustamisel on ettekanded mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja sümpoosionidel, sealhulgas World Music Forum Los Angeleses 2005, Koorijuhtide Assotsiatsioonide Assamblee Buenos Aireses 2006, World of Children’s Choirs 2001 Vancouveris ning Europa Cantati peaassamblee Mainzis ja Lyonis. Ta on avaldanud artikleid International Choral Bulletine’is ja Europa Cantat Magazine’is, töötanud koorikonkursside žüriides (EBU „Let The Peoples Sing“, Hongkong, Neerpelt, Singapore Youth Festival, Maasmechelen, Gorizia, Tour, Debrecen, Derry, Maailma Koorimängud jpt).

Aarne Saluveerile on omistatud Valgetähe V klassi teenetemärk 2004, Gustav Ernesaksa nimeline koorimuusikapeastipendium 2012m Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad 1999, 2006 ja 2007, UNICEFi Eesti Rahvusliku Komitee aastapreemia 2002 ja 2007, Heino Kaljuste Fondi stipendium 2007, Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendium 2008. Eesti Rahvusringhääling valis te Aasta muusikuks 2007 ning Eesti Kooriühing Aasta dirigendiks 2007.

 

Аарне Салувеер закончил Таллиннскую Государственную Консерваторию (1982) по специальности управление хором и музыкальная педагогика под управлением Антса Сёёди.

С 2006-2016 был директором Музыкального училища имени Георга Отса в Таллинне.

Общественная деятельность: один из основателей Союза учителей музыки Эстонии, первый председатель Хорового общества Эстонии (2000-2012), член правления Europa Cantat, член правлений Совета музыки Эстонии, Мировых Хоровых игр и Федерации Хоровой музыки (IFCM).

Аарне Салувеер был художественным руководителем концерта, организованного в честь королевы Елизаветы II и императорской четы Японии, а также музыкальной программы в честь 89-й годовщины Эстонской Республики.

Неоднократно выступал с докладами на различных международных конференциях и симпозиумах, в т.ч. World Music Forum в Лос-Анджелесе (2005), Ассамблея Ассоциаций Хоровых руководителй в Буэнос-Айресе (2006), World of Children’s Choirs в Ванкувере (2001) и Генеральная ассамблея Europa Cantat в Майнце и Лионе. Он публиковал статьи в International Choral Bulletine и Europa Cantat Magazine, работал в составах жюри хоровых конкурсов (EBU „Let The Peoples Sing“, Hongkong, Neerpelt, Singapore Youth Festival, Maasmechelen, Gorizia, Tour, Debrecen, Derry, Мировые хоровые игры и многие другие).

Аарне Салувееру присвоен заслуженный знак Белой звезды V класса (2004), стипендия хоровой музыки имени Густава Эрнесакса (2012), премия года Капитала Культуры Эстонии (1999, 2006, 2007), премия года национального комитета Эстонии UNICEF (2002, 2007), стипендия фонда Хейно Кальюсте (2007), стипендия Фонда школьной музыки Рихо Пятса (2008). Национальное вещание Эстонии выбрало его в 2007 году Музыкантом года и Хоровое общество Эстонии – Дирижером года в 2007 году.

 

Sirje Medell, MA – vokaalpedagoog, lauluõpetaja. Sündisin Kohtla-Järvel, esimesed muusikaõpingud algasid Jõhvi muusikakoolis klaveri erialal. Jätkasin õpinguid Heino Elleri nimelises Muusikakoolis klassikalise laulu erialal, õpetaja Leida Jürgens.

Töötan Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikateedris näitlejate vokaalpedagoogina. Samaaegselt õpetan laulmist ja hääleseadet Heino Elleri nimelises Muusikakoolis rütmimuusika osakonnas, EMTA rütmimuusika ja kaasaegse improvisatsiooni üliõpilastele. TÜ VKA etenduskunstide osakonnas õpetan tantsijatele tantsutreeneri kõnetehnikat.

2006-2016 töötasin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias popjazz laulu lektorina, kus õpetasin lauljaid kui ka tulevasi vokaalpedagooge, juhendasin vokaalansambleid, andsin hääleseadet instrumentalistidele.

2017 lõpetasin EMTA kaasaegse improvisatsiooni magistri õppekava lauljana.

2015- 2016 läbisin  Balance in Phonation (B.I.P) vokaalmeetodi õppe Helsinkis.

Aktiivne laulja periood oli 1980-1998, tegin koostööd mitme pop-jazzansambliga, salvestasin ka heliloojate originaalloomingut. Sellesse perioodi jäid ka võidud erinevatel lauljate konkurssidel, sealhulgas Moskva Kesktelevisioonis „Otsime talente“ laureaat.

Hetkel tegev vokaalepdagoogina, hääleseadjana, hääleterapeudina, lauluõppe koolitajana.

 

Сирье Меделль (МА) – педагог по вокалу. Родилась в Кохтла-Ярве, первое музыкальное обучение начала в музыкальной школе г.Йыхви по специальности фортепиано. Продолжила обучение в музыкальном училище им.Хейно Эллера по специальности классического пения у педагога Лейды Юргенс.

Работает в Эстонской академии музыки и театра (ЭАМиТ) и музыкальном училище им.Хейно Эллера педагогом по вокалу. В Вильяндиском колледже Тартуского Университета преподает танцорам речевую технику тренера по танцам.

2006-2016 работала лектором поп-джазового пения Вильяндиской Академии культуры Тартуского университета, обучала пению будущих педагогов вокала, руководила вокальными ансамблями, преподавала постановку голоса инструменталистам.

В 2017 году окончила магистратуру  ЭАМиТ по современной импровизации.

В 2015-2016 проходила в Хельсинки обучение методам вокала Balance in Phonation (B.I.P).

С 1980-1998 активно концертировала как певица, сотрудничала с несколькими поп-джазовыми ансамблями, участвовала в записи творчества композиторов. В этот период также достигнуты победы на различных певческих конкурсах, Лауреат конкурса Центрального телевидения в г. Москве «Ищем таланты».

В данный момент работает педагогом по вокалу, учителем пения, занимается постановкой и терапией голоса.

 

 

AIVARS KRANTSMANITS – laulja, pedagoog, ooperisoololaulja.

Töötas Läti Rahvusooperis 1978 – 2009 koori- ja soololauljana. Lõpetas Konservatoorium 1982.aastal.

1983.a stažeeris Moskva Konservatooriumis prof.Gugo Tits’al.

1987.aastal sai G.Otsa nim.konkurssi Laureaadi I preemia.

1995.aastal stažeeris Itaalias professoril Katja Andželoni, laulis Scarpia Puccini ooper «Tosca» Itaalia Teatris. Pärast edukat esinemist kutsuti Teatro Manzoni, kus ta laulis Fernando roll, Rossini «La gazza ladra»ooperist.

1992 – 1994.a.a oli Stokholmi Kuningaooperi võõrusetenduste solistina, kus lauljas Fiesko roll Verdi «Simon Boccanegra» ooperist.

Palju on sõidetud kontsertidega ja etendustega Euroopa maades, USA’s ja Kanadas.

Pedagoogiline staaž 16 aastat. Alates 2012-2014.a Eesti Muusika ja Teatriakadeemia professor.

 

АЙВАРС КРАНЦМАНИТС – певец, педагог, солист оперы.

Работал в Латвийской национальной опере с 1978 года до 2009 года артистом хора и солистом. Окончил Консерваторию в 1982 году. В 1983 году стажировался в Московской консерватории у профессора Гуго Натановича Тица. В 1987 году участвовал в Таллине в конкурсе им. Г. Отса и получил 1-ю премию. В 1995 году стажировался в Италии у профессора Кати Анджелони, пел партию Скарпии в спектакле Пуччини «Тоска». Также в этом году в театре Мандзони в Риме пел в опере Россини «La Gazza Ladra» партию Фернандо.

С 1992 по 1994 года был гастролирующим солистом в Стокгольмской Королевской опере, где пел партию Фиеско в «Simon Boccanegra».

Много гастролировал с концертами и спектаклями в Европейских странах, в США и Канаде.

Педагогический стаж 16 лет. С 2012 по 2014 года был профессором вокального отдела в Таллинской Музыкальной Академии.